نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   RFT - Geology
شرکت سازنده : Seismic Solutions Int.

این مجموعه نرم‌افزار بمنظور تفسیر داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان تفسیر مدل‌هاى شامل داده‌هاى مختلف از جمله چندین چاه، چندین مخزن، بلوك‌هاى گسلى و ... در یك مدل وجود دارد.
امكان تعیین پارامترهاى مدل توسط كاربر وجود دارد.
امكان پذیرش و انتقال داده‌ها و نتایج به فرمت‌هاى مختلف وجود دارد.
امكان تحلیل و مقایسه نتایج و چاپ آنها بصور مختلف وجود دارد.
مجهز به بانك اطلاعات و صفحه گسترده است.

  ادرس وب سایت : http://www.seismicsolutions.com.au