نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GLI3D - Geology
شرکت سازنده : Veritas DGC Inc.

این نرم‌افزار بمنظور انجام تصحیحات دو و سه‌بعدى داده‌هاى لرزه‌اى انكسارى و دریافت اولین رسیدها بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان پذیرش هندسه آرایش بصورت فایل‌هاى ASCII از برداشت‌هاى دو و سه‌بعدى وجود دارد.
امكان ویرایش و مدیریت داده‌ها وجود دارد.
امكان حذف داده‌هاى پارازیتى وجود دارد.
امكان تجسم‌سازى هندسه برداشت در یك مدل زمینى وجود دارد.
امكان پذیرش و انتقال داده‌ها با فرمت هاى مختلف از و به سایر نرم‌افزارهاى مشابه وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.veritasdgc.com