نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   SeisNav Resolve - Geology
شرکت سازنده : SeisNav software Co.

این نرم‌افزار بمنظور كنترل كیفى داده‌هاى مختصاتى و لرزه‌ سه‌بعدى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان ویرایش، تركیب و پرداش داده‌هاى مختصات و داده‌هاى لرز‌ه‌اى وجود دارد.
امكان چاپ نتایج و انتقال آنها با فرمت‌هاى مختلف وجود دارد.
امكان نمایش‌ سه‌بعدى نتایج به صور مختلف وجود دارد.
امكان متحرك‌سازى نتایج وجود دارد.
امكان انتخاب اولین رسید‌ها وجود دارد.
امكان پردازش داده‌هاى سرعت و ساخت مكعب سرعت در مدل وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.seisnav.com