نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Post Stack - Geology
شرکت سازنده : Landmark Graphics Corp. (LGC)

این مجموعه نرم‌افزارى بمنظور پردازش و تفسیر داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزارها:
این نرم‌افزارها تحت سیستم‌ عاملwindows و Linux كار مى‌كنند.
شامل سه برنامه اصلى PostStack، PAL و PostStack ESP است؛ كه بمنظور بهینه‌سازى داده‌هاى لرزه‌اى، استخراج تخصیص‌هاى لرزه‌اى، طبقه‌بندى اشكال امواج، پردازش و معكوس‌سازى امپدانس صوتى بكار مى‌روند.
امكان پذریش داده‌هاى دو سه بعدى با فرمت‌هاى مختلف وجود دارد.
امكان تبدیل مقاطع زمانى به عمقى و برعكس با استفاده از مدل‌هاى سرعت وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.lgc.com