نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   EarthCube - Geology
شرکت سازنده : Landmark Graphics Corp. (LGC)

این نرم‌افزار بمنظور تجسم‌سازى و تفسیر سه‌بعدى داده‌هاى لرزه‌اى و چاه‌ بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌‌هاى عاملwindows و Linux كار مى‌كند.
داراى ابزار مختلف تفسیر حجمى سه‌بعدى مى‌باشد.
امكان فیلترسازى‌‌هاى مختلف و نمایش داده‌ها وجود دارد.
امكان تفسیر تیمى بر اساس نتایج وجود دارد.


  ادرس وب سایت : http://www.lgc.com