نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   DepthTeam Express - Geology
شرکت سازنده : Landmark Graphics Corp. (LGC)

این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى سرعت و تبدیل عمقى داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌‌هاى عاملwindows و Linux كار مى‌كند.
امكان تجسم‌سازى سه‌بعدى داده‌ها وجود دارد.
امكان درونیابى داده‌هاى سرعت براى حداكثر انطباق با داده‌هاى زمین‌شناسى وجود دارد.
امكان تحلیل خطى سرعت وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.lgc.com