نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   SurfSeis - Geology
شرکت سازنده : Kansas Geological Survey

این نرم‌افزار بمنظور پردازش داده‌هاى لرزه‌اى حاصل از روش تحلیل چندكاناله امواج سطحى، براى تولید پروفیل‌هاى سرعت موج برشى یك و دوبعدى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
نرم‌افزارى فوق‌العاده user friendly است.
امكان پردازش اتوماتیك داده‌ها وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.kgs.ku.edu