نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   AVO Seismic Analysis - Geology
شرکت سازنده : Hampson-Russell, a Veritas Co..

این نرم‌افزار بمنظور تحلیل و پردازش داده‌هاى لرزه‌اى جهت طبقه‌بندى پاسخ‌هاى دو و سه‌بعدى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان پذیرش داده‌هاى لرزه سطحى و گمانه‌اى وجود دارد.
امكان تلفیق با سایر نرم‌افزارهاى مشابه وجود دارد.


  ادرس وب سایت : http://www.hampson-russell.com