نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   EMERGE - Geology
شرکت سازنده : Hampson-Russell, a Veritas Co.

این نرم‌افزار بمنظور تحلیل پارامترهاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان پذیرش داده‌هاى چاه‌ها و لرزه‌نگارى سطحى وجود دارد.
امكان پذیرش و انتقال داده‌ها و نتایج با فرمت هاى مختلف از و به سایر نرم‌افزارهاى مشابه وجود دارد.
امكان انجام پردازش داده‌ها به روش‌هاى مختلف وجود دارد.
امكان استخراج پارامترهاى مختلف از داده‌هاى لرزه‌اى وجود دارد.
امكان انجام محاسبات مختلف بر روى این پارامترها وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.hampson-russell.com