نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   PRO4D - Geology
شرکت سازنده : Hampson-Russell, a Veritas Co.

این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى فیزیكى سنگ مخزن بكمك داده‌هاى چاه و لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان پذیرش داده‌هاى چاه‌ها و لرزه‌نگارى سطحى وجود دارد.
امكان پذیرش و انتقال داده‌ها و نتایج با فرمت هاى مختلف از و به سایر نرم‌افزارهاى مشابه وجود دارد.
امكان انجام پردازش داده‌ها به روش‌هاى مختلف وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.hampson-russell.com