نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   STRATA - Geology
شرکت سازنده : Hampson-Russell, a Veritas Co.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش و تفسیر داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان پذیرش داده‌هاى چاه‌ها و لرزه‌نگارى سطحى وجود دارد.
امكان پذیرش و انتقال داده‌ها و نتایج با فرمت هاى مختلف از و به سایر نرم‌افزارهاى مشابه وجود دارد.
امكان انجام پردازش داده‌ها به روش‌هاى مختلف وجود دارد.
امكان انتخاب افق‌هاى لرزه‌اى بطور دستى یا اتوماتیك وجود دارد.
امكان ویرایش، درونیابى، تغییرات گرافیكى نتایج و چاپ آنها وجود دارد.
امكان طراحى و ساخت مدل‌‌هاى زمانى و عمقى وجود دارد.
امكان ساخت بدون داده‌هاى لرزه‌اى نیز وجود دارد.
امكان انجام مدل‌سازى به روش‌هاى مختلف وجود دارد.
امكان افزودن داده‌هاى چینه‌اى به افق‌هاى لرزه‌اى وجود دارد.
داراى توابع مختلف براى انجام محاسبات مدل مى باشد.
امكان استخراج موجك‌ها و انطباق لاگ‌ها وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.hampson-russell.com