نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   PROMC - Geology
شرکت سازنده : Hampson-Russell, a Veritas Co.

این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى، پردازش و تفسیر داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان پذیرش داده‌هاى چاه‌ها و لرزه‌نگارى سطحى وجود دارد.
امكان پذیرش و انتقال داده‌ها و نتایج با فرمت هاى مختلف از و به سایر نرم‌افزارهاى مشابه وجود دارد.
امكان انجام پردازش داده‌ها به روش‌هاى مختلف وجود دارد.
امكان مدل‌سازى به روش‌هاى مختلف وجود دارد.
امكان ایجاد تغییرات در خواص سنگ و سیال مخزن در مدل‌سازى وجود دارد.
امكان انطباق بین داده‌هاى چاه با داده‌هاى لرزه‌اى وجود دارد.
امكان ویرایش داده‌ها وجود دارد.
امكان انجام تفسیر افق‌‌هاى مختلف لرزه‌اى با روش‌هاى متعدد وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.hampson-russell.com