نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   SEISMASTER - Geology
شرکت سازنده : Heliosoft Ltd,

این نرم‌افزار بمنظور تجسم‌سازى سه بعدى داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌هاى ‌عاملwindows و Unix كار مى‌كند.
امكان پذیرش و انتقال داده‌ها و نتایج با فرمت‌هاى مختلف از و به سایر نرم‌افزارهاى مشابه وجود دارد.
امكان نمایش نتایج لرزه‌اى بصورت ركوردهاى یك بعدى، مقاطع عرضى دو بعدى و حجم‌هاى سه بعدى وجود دارد.
امكان ایجاد و ویرایش سطوح مختلف در حجم‌ها بطور دستى وجود دارد.
امكان آشكارسازى سطوح افقى لرزه‌اى معین از حجم‌هاى سه بعدى وجود دارد.
امكان نمایش سطوح (افق‌ها و گسل‌ها) و مسیرهاى چاه میسر است.
امكان تولید و نمایش پارامترهاى لرزه‌اى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.heliosoft.co.uk