نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Petrel - Geology
شرکت سازنده : Schlumberger Limited.

این بسته نرم‌افزارى بمنظور اكتشاف مخازن بكمك داده‌هاى زمین‌شناسى، ژئوفیزیك (لرزه‌نگارى) و شبیه‌سازى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان تلفیق تمام داده‌هاى زمین‌شناسى، ژئوفیزیكى و شبیه‌سازى بمنظور دستیابى به پاسخ وجود دارد.
امكان تجسم‌سازى بسیار دقیق نتایج وجود دارد. بطورى كه كنترل كیفى فورى تمامى داده‌ها بصورت سه‌بعدى میسر است.
امكان بروز رسانى مدل‌ها با ورود داده‌هاى جدید بطور آنى وجود دارد.
امكان انتقال نتایج به سایر نرم‌افزارها وجود دارد.
امكان تفسیر سریع دو و سه‌بعدى داده‌هاى لرزه‌اى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.slb.com