نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   CAD2Shape - Geomatics
شرکت سازنده : RockWare
فایل اجرایی : http://www.rockware.com/product/productDemo.php?id=73&hide=true
تبدیل Autocad DWG/DXF به ArcView® SHP
  ادرس وب سایت : www.rockware.com