نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Profile Analyst - Geomatics
شرکت سازنده : Intrepid Geophysics

توانائى تجسم و مقایسه کردن تمامى دادهاى خطى شما ، مقاطع عرضى ، شبکه ها ، مدل سازیها ، عکسها و نقشه ها با هم و همچنین تجسم سه بعدى در واحد تفسیر فعل و انفعالات محیط اطراف .
  ادرس وب سایت : www.gemcomsoftware.com