نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Economic Toolkit - Mining
شرکت سازنده : RockWare

مجموعه اى از برنامه هاى اقتصادى براى علوم مربوط به مواد نفتى
  ادرس وب سایت : www.rockware.com