نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Exploration Office - Mining
شرکت سازنده : RockWare

نمایش و رسیدگى به داده هاى زمین شناسى – شامل عوارض زمین ، جستجوگر چال پائینى( Downhole Explorer ) و نقطه نظرات ( Viewpoint)
  ادرس وب سایت : www.rockware.com