نام استان : : قزوين
مرکز استان: قزوين
مساحت : 15640 کيلومتر مربع
جمعیت:968000 نفر
شهرهای مهم: آبیک، بوئین‌زهرا، تاکستان، و قزوین
استان های همسایه از شمال به استان گيلان؛ ازجنوب به استان مرکزى؛ از شرق به استانهاى تهران و مازندران و از غرب به استانهاى زنجان و همدان محدود است.
جغرافیا: استان قزوين در حوزه مرکزى ايران بين 48 درجه و 45 دقيقه تا 50 درجه و 50 دقيقه درازاى خاورى و 35 درجه و 37 دقيقه تا 36 درجه و 45 دقيقه پهناى شمالى قرار گرفته است. 1304 متر از سطح دريا ارتفاع دارد. استان قزوين با توجه به موقعيت جغرافيايی خود مانند پلی، پايتخت ايران را به مناطق شمالی و باختری و کشورهاى اطراف متصل می کند. آب وهوای ناحيه شمالی استان قزوين؛ کوهستانی است و ناحيه دشتی آن زمستان های سرد و تابستان های گرم وخشکی دارد. رشته کوه هاى البرز مرکزى و کوه هاى رامند و خرقان از سه جهت استان قزوين را در بر گرفته و دشت گسترده اى را به وجود آورده اند که از شمال به جنوب 75 کيلومتر و از خاور به باختر حدود 95 کيلومتر است