نام استان : : آذربايجان غربى
  مرکز استان: اروميه
مساحت :
37463 کيلومتر مربع
جمعیت: 2496320نفر
شهرهای مهم:
اروميه، اشنويه، چالدران، سردشت، نقده، مياندواب، شاهين دژ، مهاباد، ماکو ، خوى، بوکان، سلماس
استان های همسایه
از شمال با کشور آذربايجان؛ ازجنوب به استان کردستان؛ از شرق به استان آذربايجان شرقى و از غرب به کشور ترکيه و عراق محدود است.
جغرافیا:آذربايجان غربی از نظر جغرافيايی بين 35 درجه 58 دقيقه تا 39 درجه و 47 دقيقه پهنای شمالی و 44 درجه و 2 دقيقه تا 47 درجه و 23 دقيقه درازای خاوری قرار گرفته است. رود ارس مرز ايران و جمهوری های نخجوان و ارمنستان را در آذربايجان غربی در بر می گيرد که از محل تلاقی قره سو به ارس، شروع و در محل به هم پيوستن آق چای به ارس خاتمه می پذيرد. بخشی از اين مرز طبيعی را درياچه ارس - که در پشت سد ايجاد شده- و بخش ديگر را قزل قشلاق از طرف جمهوری نخجوان تشکيل می دهد.