نام استان : : کهکيلوييه
مرکز استان: ياسوج
مساحت :  کيلومتر مربع
جمعیت: 540812 نفر
شهرهای مهم: بویراحمد، بهمئی، دنا، کهگیلویه و گچساران
استان های همسایه از شمال به استان چهارمحال و بختيارى؛ ازجنوب به استانهاى فارس و بوشهر؛ از شرق به استانهاى  فارس و اصفهان و از غرب به استان خوزستان محدود است.
جغرافیا: استان کهگيلويه و بوير احمد در جنوب باخترىايران، بين 30 درجه و 9 دقيقه تا 31 درجه و 32 دقيقه پهناى شمالى و 49 درجه و 57 دقيقه تا 50 درجه و 42 دقيقه درازاى خاورى واقع شده است. کهگيلويه و بويراحمد از نظر آب و هوا به دو قسمت سردسيرى و گرمسيرى تقسيم مى شود.