نام استان : : چهارمحال
مرکز استان: شهرکرد
مساحت :
16201 کيلومتر مربع
جمعیت: 761168 نفر
شهرهای مهم: اردل، بروجن، شهرکرد، فارسان، کوهرنگ و لردگان
استان های همسایه از شمال به استان لرستان؛ ازجنوب به استان کهکلويه و بويراحمد؛ از شرق به استان اصفهان و از غرب به استان خوزستان محدود است.
جغرافیا: استان چهـارمحال و بختيارى در غرب کشور بين طولهاى جغـرافيـايي´26 و °51 تا´30 و ° 49  شرقى و عرضهاى جغرافيايي´49 و °32 تا ´09و °31 شمالىقرار دارد اين استان داراى 5 شهرستان، 17 بخش، 25 شهر و 39 دهستان مى باشد.