نظرات و پیشنهادات مطرح شده :
موضوع :  ارتباط با ریاست سازمان(مهندس کره ای)

جهت برقراری ارتباط مستقیم با ریاست سازمان، خواهشمنداست انتقادات، نظرات و پیشنهادات خود را در این بخش درج نمائید
لازم به ذکر است که این نظرات به صورت محرمانه و توسط ایشان مورد مطالعه قرارخواهند گرفت.

نام کاربر :  مهندس کره ای
پست الکترونیکی :  mt.korehie5@gmail.com
تاریخ درج :  شنبه 5 اسفند 1396  11.56:37
  درج نظرات شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image