نظرات و پیشنهادات مطرح شده :
موضوع :  ارتباط مستقیم با ریاست سازمان

جهت برقراری ارتباط مستقیم با ریاست سازمان، خواهشمنداست انتقادات، نظرات و پیشنهادات خود را در این بخش درج نمائید
لازم به ذکر است که این نظرات به صورت محرمانه و توسط ایشان مورد مطالعه قرارخواهند گرفت.

نام کاربر :  دکتر راضیه لک
پست الکترونیکی :  info@gsi.ir
تاریخ درج :  شنبه 5 اسفند 1396  12.1:19
  درج نظرات شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image