پروژه ژئوفيزيک هوايى
پروژه ژئوفيزيک هوايى يکى از پروژه هاى در دست اقدام سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور مى باشد. پروژه ياد شده با وجود اين که يکى از نوپاترين پروژه هاى سازمان مى باشد ولى در مدت زمان کوتاهى توانسته به دستاوردهاى چشمگيرى نائل گردد. زمانى که ايده استفاده از روش هاى ژئوفيزيک هوايى در ايران مطرح شد در اذهان عده بسيارى اين امر دشوار و حتى ناممکن مى نمود. از دشوارى هاى کاربرد اين روش در ايران همين بس که براى خريدارى و وارد کردن دستگاههاى ژئوفيزيک هوايى به کشور علاوه بر بهاى قابل توجه سيستمهاى ياد شده بايد از سدى به نام تحريم نيز عبور مى کرديم. با اين وجود هر ايرانى اين را مى داند که:"خواستن توانستن است!" به يارى خداوند و با تلاش و پشتکار دست اندر کاران پروژه در سازمان اندک اندک زمينه هاى لازم براى عقد قرارداد خريد تجهيزات با شرکت کانادايى Fugro فراهم گرديد و در پى آن سخت افزارهاى لازم به کشور وارد شد تا ايران اولين کشور در خاورميانه باشد که به فناورى و دانش ژئوفيزيک هوايى با استفاده از هليکوپتر(HEM) دست مى يابد. پس از ورود تجهيزات و شروع پروژه آموزش اپراتورى و پردازش اطلاعات به طور همزمان و در راستاى تحقق هدف انتقال فن آورى صورت پذيرفت که با توجه به اصل تداوم در آموزش بعدها نيز در چند مرحله ادامه يافت. فاز اول پروژه با حضور متخصصان کانادايى انجام پذيرفت و در فاز دوم آن برداشت داده ها به طور کامل توسط پرسنل ايرانى انجام شد. در حال حاضر بخش عمده اى از پردازش داده ها نيز توسط پرسنل سازمان زمين شناسى انجام مى شود و در ادامه با تکميل داده هاى برداشت شده فرآيند تفسير داده هاى ژئوفيزيک هوايى نيز توسط همين سازمان انجام خواهد گرفت. در حال حاضر پروژه ژئوفيزيک هوايى زير نظر مديريت ژئومتيکس سازمان زمين شناسى در حال انجام بوده و نظرهاى بسيارى را نيز به سوى خود جلب کرده است به طورى که عده بسيارى روند پيشرفت آن را از نزديک دنبال مى کنند. پروژه هاى انجام شده: تا کنون دو پروژه از اين نوع در ايران انجام شده که اولين آنها در منطقه معلمان در 120 کيلومترى جنوب دامغان و با حضورکارشناسان کانادايى و ايرانى انجام شد که طى آن 1575 کيلومتر خطى داده برداشت شد. در اين پروژه روشهاى EM يا الکترومغناطيس MAG يا مغناطيس سنجى و Radiometrics يا پرتو سنجى گاما به طور همزمان به کار گرفته شدند. در فاز دوم پروژه که در آن تنها اپراتور ايرانى حضور داشت با همان سه روش ياد شده در مجموع بيش از 4000 کيلومتر خطى داده برداشت شد.