• نمایش صفحه شماره 1
 •   تاریخچه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی  کشور

  سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1962 میلادی مطابق با 1341 هجری شمسی با همکاری سازمان ملل تاسیس گردید.البته فکر ایجاد این سازمان در دی ماه 1338/1959 قوت گرفت و بنابراین با همت و کوشش سازمان صنایع و معادن، قانون تاسیس سازمان زمین شناسی کشور در  28 مرداد 1338 از تصویب مجلس های ملی و سنا گذشت و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور رسما کار خود را از سال 1341 آغاز کرد.علت قوت گرفتن فکر نیاز به وجود سازمان زمین شناسی به این دلیل بود که پیش از آغاز کار سازمان زمین شناسی کشور بیشتر بررسی های زمین شناسی به وسیله شرکت ملی نفت و دیگر شرکت های نفتی صورت می گرفت. چون کار شرکت های نفتی بیشتر جنبه اقتصادی نفت داشت و در حدود کشف و استخراج نفت و گاز  دور می زد، نیاز به مطالعات سیستماتیک زمین شناسی و اکتشاف کانی های ایران و تهیه نقشه های زمین شناسی کشور بیش از پیش احساس می شد. بنابراین با توجه به اصل بیست و فتم متمم قانون اساسی ایران، مجوز تاسیس سازمان زمین شناسی براساس یک اساسنامه 8 ماده ای که خلاصه آن در زیر آمده صادر گردید:

  مقرر گردید دولت به منظور انجام بررسی های زمین شناسی در سراسر کشور، جمع آوری کلیه کارهای انجام شده در این زمینه و تهیه و تکمیل و انتشار نقشه های زمین شناسی ایران ، سازمان واحدی بنام سازمان زمین شنناسی کشور تاسیس نماید ( ماهده 1).

   شورایی به نام شورایعالی زمین شناسی مرکب از نمایندگان دانشکاه تهران، شرکت ملی نفت ایران، سازمان برنامه و وزارت صنایع و معادن تشکیل گردد(ماده 2).

   رئیس سازمان از بین مهندسین با تجربه معدن یا زمین شناس و به مدت سه سال انتصاب گردد(ماده 3)

  سازمان زمین شناسی تحت نظارت وزارت صنایع و معادن مستقل عمل نماید ( ماده 4).

  درآمدهای سازمان از محل درآمدهای وزارت صنایع و معدن ، شرکت ملی نفت ایران و سازمان برنامه و همچنین از محل درآمد فروش انتشارات و خدمات تامین گردد ( ماده 5).

  شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی با سازمان زمین شناسی جهت ارائه و هماهنگی انجام کارهای مشابه نظیر تهیه نقشه و یا گزارش زمین شناسی جهت ارائه و هماهنگی انجام کارهای مشابه نظیر تهیه نقشه و یا گزارش زمین شناسی از نواحی مختلف کشور ارتباط داشته باشند. (ماده6).

  مقاطع زمین شناسی حفاریهایی که توسط شرکت ها، پیمانکاران و موسسات در زمینه حفر تونل، کانال ، چاه عمیق و گمانه برای معدن انجام می گردد در اختیار سازمان زمین شناسی قرار گیرد.(ماده 7)

  وزارت صنایع و معادن این قانون را به اجرا درآورد (ماده 8)

  در سال 1999، وظایف اکتشافی وزارت صنایع و معادن تماما به سازمان زمین شناسی  و اکتشافات معدنی ایران محول گردید. بنابراین سازمان در حال حاضر مسئول مطالعات زمین شناسی کشور و ارزیابی اکتشافی منابع معدنی بجز هیدروکربورها می باشد.

   بنیانگذار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

  مهندس نصرالله خادم

  مهندس نصرالله خادم در سال  1289 تهران متولد شد ، و پس از دریافت دیپلم از دبیرستان علمیه تهران ، در سال 1312 همراه آخرین گروه اعزامی به خارج ، رهسپار فرانسه گردید . در سن 28 سالگی یعنی در اواخر سال 1317 پس از گذراندن دوره مهندسی معدن از دانشکده معدن پاریس که شهرت و اعتبار فراوانی در زمینه معدن دارد ، به ایران برگشت .پس از انجام خدمات سربازی در خدمات دولتی به ترتیب در سمت های مهندسی معدن زغال سنگ شمشک ، نظارت معادن خصوصی حوضه البرز ، ریاست معدن ذغال سنگ شمشک ، بازرس شرکت سهامی معادن زغال سنگ ، مدیر عامل معادن هرمزگان و قشم ، عضو هئیت مدیره و سپس مدیر عامل شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات به کار پرداخت .
   به موازات این مشاغل فنی و اداری ، آموزش درس زمین شناسی را نیز در دانشکده علوم دانشگاه تهران به عهده گرفت .ایشان در سن 50 سالگی یعنی در اواخر سال 1339 پس از تصویب قانون تاسیس سازمان زمین شناسی کشور ، عهده دار تشکیل این سازمان گردید. سر انجام در دورانی کوتاه دانسیته های پایه ای زمین شناسی سازمان جهان گسترش یافت و مورد توجه محافل جهانی قرار گرفت که در اوایل سال 1353 در کمیسون بین المللی تهیه نقشه های زمین شناسی جهان CGMW که در پاریس تشکیل شد ، با وجود پیشینه چندین ده ساله سازمان های زمین شناسی در کشور های دیگر منطقه ، تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی خاور میانه ، به سازمان زمین شناسی ایران واگذار شد . هم اکنون نیز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی  ایران  مجری 6 پروژه از 23 پروژه مصوب این کمیسیون بوده و 6 پروژه نیز با همکاری سازمان زمین شناسی ایران در حال انجام است. ومهم آن که مسئولیت پروژههای خاورمیانه ، توسط کمیسیون مذکور ، به سازمان زمین شناسی ایران تفویض گردیده است.

  در مهر ماه 1353 از طرف کارکنان سازمان به مناسبت باز نشسته شدن مهندس خادم در سن 64 سالگی و تنی چند از پیشکسوتان دیگر ، همایش گرمی در سالن کتابخانه سازمان برگزار شد . در این مراسم جناب آقای مهندس علیپور از طرف کلیه همکاران یادمانی به حضور ایشان تقدیم نمود . مهندس خادم  در پایان این گرد همایی مطالب بسیار ارزشمند و پند آموزی بیان فرمود که بر روی نوار ضبط است . اینک بخشی از آن سخنان: " برگزاری این مراسم و دریافت هدایا بزرگترین پاداش زحمات گذشته ماست و من شخصا آن را به هر هدیه دیگری که قرار میشد از طرف شخص یا مقام دیگری به من داده میشد ، ترجیح می دهم . من این هدیه را به عنوان شیئی گرانبها که نشانه و یادگار 14 سال همکاری صمیمانه و محبت واقعی شما دوستان می باشد ، نزد خود نگه داشته و عزیز می دارم .000 من امیدوارم که با نیروی جوان و فعالی که عهده دار امور سازمان گشته ، این راه را به خوبی طی کرده و هر روز خبر های خوشی از سازمان و پیشرفت های آن به گوش همه ما برسد . ما چون در پرورش این نهال سهیم بوده ایم ، بنابر این خوشحال خواهیم شد که بیش از پیش این نهال برومند تر شده و پر ثمر تر گردد . سخن را کوتاه می کنم و فقط می گویم صادقانه و صمیمانه آنچه را می توانستم انجام دهم ، پیاده نمودم 00000 "
  زنده یاد مهندس نصرالله خادم تا 15 اردیبهشت ماه 1378( در سن 89 سالگی) که چشم از جهان فرو بست ، دلبستگی های خود را به بررسی های علمی و فنی و توجه به پیشرفت های سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور حفظ نمود

   

  1 2 3