سوال مطرح شده :
موضوع :  گرمای زمین
توضیحات :  علت گرمای درون زمین چیست ؟ وهمچنین این تداوم دما از زمان پیدایش تا به امروز وادامه ان در اینده چگونه ممکن شده است
نام کاربر :  رضا سمیع پور
پست الکترونیکی :  reza.samipour@gmail.com
تاریخ درج :  دوشنبه 1 اردیبهشت 1393  12:44
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image