نمایش بر اساس 
منشور اخلاقی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ارتباط با مردم
<<بسمه تعالى>>
منشور اخلاقى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در ارتباط با مردم
 
هرکس شب را به صبح برساند وبه امور مسلمين همت نگمارد،مسلمان نيست.
رسول اکرم(ص)
 
         بمنظور ارج نهادن و احترام به مردم و تکريم ارباب رجوع، براى فراهم شدن زمينه توسعه تحقيقات در رشته‌هاى مختلف علوم زمين، بکارگيرى علوم و فنون روز دنيا در فعاليتهاى اکتشافى، زمين‌شناسى مهندسى، زمين‌شناسى دريايى و...همچنين دفاع همه جانبه از منافع ملى، عزت و حيثيت علمى زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى ايران، مديران و کارکنان سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور ضمن توجه به اخلاق اسلامى که بعنوان اولين گام در رويکرد مشترى محورى است و حفظ ارزشهاى اسلامى جامعه، تعهد خود را نسبت به رعايت موارد ذيل اعلام ميدارند:
1-   کسب رضايت ارباب رجوع استراتژى اصلى سازمان بوده و ارباب رجوع براى سازمان به عنوان صاحب حق تلقى مى‌گردد. لذا ضمن رعايت ادب و احترام در برخورد با آنان، تلاش مى‌شود خاطره و تصويرى خوشايند در اين زمينه در ذهن مراجعين تداعى گردد.
2-   کليه مديران سازمان خود را مقيد مى‌دانند تا بر اساس برنامه‌ريزى مناسب و در زمانهاى معين، در خصوص ارائه توضيحات کافى يا بهره گيرى از نظرات و راهنمائيهاى کارشناسان و مراجعين درراستاى بهبودمستمرکيفيت خدمات با آنان ملاقات داشته باشند.
3-   با توجه به اهميت وتاثير وفاى به عهد و نظم و انضباط درارائه خدمات بهتر و تأکيد آن در فرهنگ اسلامى :
الف) کار مفيد را بهره ورى بيشتر از امکانات نرم افزارى وسخت افزارى دانسته، هر وظيفه مرتبط سازمانى را به عنوان يک ميثاق تلقى وانجام وظيفه در بهترين شکل ممکن را در راستاى عمل به اين ميثاق محسوب مى‌نمايند.
ب) انجام امور در موعد مقررکه نتيجه آن رضايت وجدان کارمندان وتامين نظر مشتريان است را با اهميت شمرده و حتى‌المقدور تلاش مى‌شود تا وظايف محوله، حضور در جلسات و پيگيرى امور مرتبط، دقيقا در زمان پيش‌بينى شده انجام پذيرند .
پ) نظم و آراستگى لباس  را به عنوان انضباط ادارى  تلقى نموده و ضمن مراعات اين اصل تلاش مى‌شود زمينة احياء فرهنگ اسلامى در محيط کار بيش از پيش فراهم گردد.
4-    هرنوع اطلاعات مجاز مورد نياز و متناسب را به متقاضيان ارائه نموده و تلاش مى‌شود در توسعه وتکميل شبکه‌هاى اطلاع رسانى موجود اقدام گردد.
۵-   ارائه خدمات به ارباب رجوع، بطور عادلانه و در چهارچوب قوانين جارى،  صورت گيرد.
   -۶جهت تأمين امنيت سرمايه‌گذارى در بخشهاى مختلف زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى و افزايش سطح سودآورى و کاهش مقررات دست و پاگير، حمايت جدى به عمل ‌آورند.
7-    درارتقاء سطح آموزش ،آگاهى ،تحصيلات ومهارتهاى نيروى انسانى وکارشناسى که بعنوان  اصلى ترين سرمايه هاى سازمان مى تواند  سهم بسزايى در توسعه بخشهاى مختلف مانند: مسکن، کشاورزى، صنعت و... داشته باشد. نهايت تلاش و کوشش را به عمل مى‌آورند.
8-    چنانچه براساس پيشنهادات مردم،تضادى در قوانين و مقررات مورد استفاده، با مصالح مکتشفين مواد معدنى و... مشاهده گردد، ضمن احترام به قانون، اقدامات لازم در رفع مشکل و اصلاح قوانين  به عمل آمده وازتذکر دهنده به نحوى قدردانى به عمل خواهد آمد.
¯     مفاد مندرج در اين منشور، سندى  زنده و حياتى است و براى کارکنان اين سازمان بمانند سوگند نامه تلقى مى‌گردد، لذا کليه همکاران مى‌بايستى در پذيرش، عمل و ترويج آن تلاش نمايند.
¯    در راستاى مشارکت  و نظارت مردم بر فعاليتهاى جارى، پذيراى نقد مشفقانه و رهنمودهاى کريمانه در افزايش کارايى و اثربخشى و شفافيت برنامه‌ها و دستورالعملهاى انجام کار مى‌باشيم، لذا در اين راستا تقاضاى بذل محبت از سوى مراجعين را داشته و براى اين امر صندوق پيشنهادات ويژه‌اى در محل درب نگهبانى نصب گرديده است.
 
                                     سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور
 
چهارشنبه 25 مهر 1397

آخرین تاریخ بازدید : شنبه 21 مهر 1397
تعداد بازدید : 739