نوع پیوند 

دانشگاه ملى کره
    دانشگاه ملى کره
    http://earth.snu.ac.kr/
اوزان
    اوزان
 
اين شرکت در زمينه   لوازم آزمايشگاهى،تجهيزات پزشکى،نقشه بردارى،خدمات بازرگانى  فعاليت مى کند
تلفن 8804690-5
فاکس 8804696
آدرس خ نجات الهى،پايين تراز خ کريمخان،پ 236
  http://ندارد
اويول
    اويول
 
اين شرکت در زمينه   نقشه بردارى،ژئوتکنيک فعاليت مى کند
تلفن 8771184-8771172-8771137،9
فاکس 8771140
آدرس خ وليعصر،بالاتر از ميدان ونک،خ عطار،پ 62
  http://info@ev-yol.com
دانشگاه يونسى کره
    دانشگاه يونسى کره
    http://ieg.or.kr/
دانشگاه مالزى
    دانشگاه مالزى
    http://pkukmweb.ukm.my/~geologi/
ايتوک ايران
    ايتوک ايران
 
اين شرکت در زمينه فعاليت در زمينه حفارى،صنايع معدنى،صنايع مربوط به نفت،گازو پتروشيمى،. .  فعاليت مى کند
تلفن 8774226-8781930-8792376
فاکس 8775156
آدرس م ونک،خ ملاصدرا،خ پرديس،پ 37،
  http://iranitok@itokgroup.com
ايراناب
    ايراناب
 
اين شرکت در زمينه  مهندسى و طراحى صنعت آب و فاضلاب،نقشه بردارى فعاليت مى کند
تلفن 2005023-264337
فاکس 262780
آدرس خ شريعتى،دوراهى قلهک،ک ژيلا،پ 12
  http://ندارد
ايران ارقام
    ايران ارقام
 
اين شرکت در زمينه  کامپيوتر،واردات،نرم افزار،ETM ،عابر بانکفعاليت مى کند
تلفن 8901293،9-09112236958
فاکس 8901363
آدرس خ ويلاى شمالى،سپند غربى،پ 82
  http://ندارد
ايران استن
    ايران استن
 
اين شرکت در زمينه   مهندسى و طراحى عمومى،خاک شناسى و ژئوتکنيک  فعاليت مى کند
تلفن 8022457-8022463
فاکس 8026699
آدرس م فاطمى،خ گمنام،خ ساجدى،پ 24
  http://iranston@safineh.net
دانشگاه شاه فهد عربستان
    دانشگاه شاه فهد عربستان
    http://www.kfupm.edu.sa/
ايران ايلومينيت
    ايران ايلومينيت
 
اين شرکت در زمينه  خاک شناسى آب و خاک ،هيدرومترى،سيستمهاى کنترل و وسايل الکترونيکى ، . .   فعاليت مى کند
تلفن 6708183-6722780-6708749
فاکس 6718755
آدرس خ سخابى،پ 44،ط 4
  http://iranilluminate@neda-net
ايران توپوگرافى
    ايران توپوگرافى
 
اين شرکت در زمينه   مهندسى و طراحى عمومى، نقشه بردارى زمين و هوايى فعاليت مى کند
تلفن 8826589-8710786-8713464
فاکس 8721686
آدرس خ وليعصد،بالاتر از مطهرى،جنب داروخانه بزرگ شهر،پ 959،ط 5
  http://ندلرد
ايران سوکيشا
    ايران سوکيشا
 
اين شرکت در زمينه   خدمات بازرگانى،تعمييراتى،تجهيزات نقشه بردارى  فعاليت مى کند
تلفن 8951346،7-09112154390
فاکس 8955146
آدرس خ فاطمى،روبروى خ کاج ،ش 156،س تهران 64،ش 2
  http://ندارد
ايران فتوگرامتريست
    ايران فتوگرامتريست
 
اين شرکت در زمينه  مهندسى و طراحى عمومى،نقشه بردارى  فعاليت مى کند
تلفن 6406510-6400225-6407297
فاکس 6414896
آدرس خ فلسطين،خ سزاوار،ک محتشم،پ 30،ط 2
  http://ندارد
پژوهش گستر
    پژوهش گستر
 
اين شرکت در زمينه  تجهيزات دانشگاهى،تحقيقاتى،سمعى بصريو وسايل آموزشى فعاليت مى کند
تلفن 6413704
فاکس 6418437
آدرس خ کريمخان زند،خ به آفرين÷ش 2
  http://ندارد
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30