نوع پیوند 

British Geological Survey.
    British Geological Survey.
  سازمان زمين شناسى بريتانيا   http://www.bgr.bund.de/
Greek Institute of Geology & Mineral Exploration
    Greek Institute of Geology & Mineral Exploration
  سازمان زمين شناسى يونان   http://www.igme.gr/enmain.htm
Hungarian Geological Surve
    Hungarian Geological Surve
 

سازمان زمين شناسى مجارستان

  http://www.mgsz.hu/
Geological Survey of India
    Geological Survey of India
  سازمان زمين شناسى هند   http://www.gsi.gov.in/
Geological Survey of Ireland
    Geological Survey of Ireland
  سازمان زمين شناسى ايرلند   http://www.gsi.ie/
Servizio Geologico d\’Italia
    Servizio Geologico d\’Italia
  سازمان زمين شناسى ايتاليا   http://www.ips.it/musis/itin_5.html
Geological Survey of Japan
    Geological Survey of Japan
  سازمان زمين شناسى ژاپن   http://www.aist.go.jp/GSJ/
Korea Institute of Geology
    Korea Institute of Geology
  سازمان زمين شناسى کره   http://www.kigam.re.kr/
Lithuania Geological Survey
    Lithuania Geological Survey
 

سازمان زمين شناسى ليتوانى

 

  http://www.lgt.lt/
Consejo de Recursos Minerales
    Consejo de Recursos Minerales
  سازمان زمين شناسى مکزيک   http://www.coremisgm.gob.mx/
the Geological Survey of Namibia in Windhoek
    the Geological Survey of Namibia in Windhoek
  سازمان زمين شناسى ناميبيا   http://www.gsn.gov.na/
Institute of Geological and Nuclear Sciences Ltd (New Zealand)
    Institute of Geological and Nuclear Sciences Ltd (New Zealand)
  سازمان زمين شناسى نيوزيلند   http://www.gns.cri.nz/
Geological Survey of Norway
    Geological Survey of Norway
  سازمان زمين شناسى نروژ   http://www.ngu.no/
Geological Survey of Pakistan
    Geological Survey of Pakistan
  سازمان زمين شناسى پاکستان   http://www.gsp.gov.pk/
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17