نوع خبر 
 
 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور دوم اردیبهشت برگزار می‌کند: سی‌ و هفتمین گردهمایی علوم‌زمین با نگرش ویژه بر جامعه ایمن و زمین پاک
چهارشنبه 29 فروردین 1397
 خراسان شمالی، استانی با ذخایر ناشناخته
دوشنبه 27 فروردین 1397
 در دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد: ضرورت فعالیت های زمین شناسی گیلان در کاهش مخاطرات طبیعی
پنجشنبه 23 فروردین 1397
 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار میکند: دوره آموزشی کاربردی تهیه گزارشات اکتشافی برمبنای دستورالعمل بین المللی JORC Code
پنجشنبه 23 فروردین 1397
 معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور: مرکز پژوهش های کاربردی کرج، موتور محرکه فعال و تجاری سازی نوآوری ها
پنجشنبه 23 فروردین 1397
 توسعه همکاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و وزارت جهاد کشاورزی
چهارشنبه 22 فروردین 1397
 رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور خبر داد: تهیه نقشه کواترنری خاورمیانه از سوی سازمان زمین‌شناسی تا 4 سال آینده
رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از تهیه نقشه کواترنری خاورمیانه از سوی سازمان زمین‌شناسی تا 4 سال آینده خبر داد
سه شنبه 21 فروردین 1397
 برگزاری نشست سراسری مدیران سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
یکشنبه 19 فروردین 1397
 حمایت از تولید ملی در علوم زمین هدف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال جدید
سه شنبه 14 فروردین 1397
 تصویب برنامه سازمان زمبن شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال ۱۳۹۷
دوشنبه 6 فروردین 1397
1 2 3 4 5 6
 نتایج 1 - 5 از تعداد 2345  خبر