نوع خبر 
 
مدیر امور اکتشاف سازمان زمین‌‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور:
 گواهی کشف طلا برای منطقه ساری گونی کردستان فعلا صادر نمی‌‏شود
گواهی کشف طلا برای بخش خصوصی که در منطقه ساری گونی استان کردستان مشغول به عملیات اکتشاف است, به دلیل اشکالات فنی طرح فعلا صادر نخواهد شد.
چهارشنبه 2 شهریور 1384
مدیر امور اکتشاف سازمان زمین‌شناسی
 انگلیسی‌ها می‌توانند 25 سال از معدن طلای کردستان بهره‌برداری کنند
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور به نقل از ایسنا « در صورت صدور مجوز بهره‌برداری معدن طلای ساری‌گونی واقع در استان کردستان، شرکت زرکوه متشکل از دو شرکت ایرانی و انگلیسی به مدت 25 سال از این معدن بهره‌برداری خواهد کرد.»
چهارشنبه 2 شهریور 1384
مدیر امور اکتشاف سازمان زمین‌‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور:
 گواهی کشف طلا برای منطقه ساری گونی کردستان فعلا صادر نمی‌‏شود
گواهی کشف طلا برای بخش خصوصی که در منطقه ساری گونی استان کردستان مشغول به عملیات اکتشاف است, به دلیل اشکالات فنی طرح فعلا صادر نخواهد شد.
سه شنبه 1 شهریور 1384
در صورت تامین منابع مالی
 نقشه های ژئوشیمی کشور تا پایان امسال تهیه می‌شوند
در صورت تامین منابع مالی نقشه های ژئوشیمی کشور تا پایان امسال تهیه می‌شوند
سه شنبه 1 شهریور 1384
471 472 473 474 475 476
 نتایج 2375 - 2380 از تعداد 2380  خبر