نوع خبر 
 
 
کنفرانس بین المللی TRIGERRبرگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، کنفرانس بین المللیTRIGERR طی دو روز در محل این سازمان برگزار شد

عکس :مریم السادات میرآفتاب تهرانی

 

یکشنبه 17 اردیبهشت 1396  16:59:46

آخرین تاریخ بازدید : سه شنبه 1 خرداد 1397  20:4:6
تعداد بازدید از این خبر : 2814