نوع خبر 
 
 
به منظور بررسی زمین لرزه های اخیر کشورپنجمین همایش زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری برگزارشد

 

عکس مریم السادات میرآفتاب تهرانی

چهارشنبه 29 آذر 1396  11:26:36

آخرین تاریخ بازدید : جمعه 30 شهریور 1397  5:46:35
تعداد بازدید از این خبر : 807