نوع خبر 
 
 
افتتاح پروژه ژئوفیزیک هوایی در استان مرکزی توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 

عکس: مریم السادات میرآفتاب تهرانی

 

 

یکشنبه 21 مرداد 1397  10:9:49

آخرین تاریخ بازدید : دوشنبه 23 مهر 1397  15:53:12
تعداد بازدید از این خبر : 386