نوع خبر 
 
 
حضور معاونان و مدیران سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در کنار ریاست سازمان در کارگاه مدیریت استراتژیک

دوشنبه 22 مرداد 1397  7:33:33

آخرین تاریخ بازدید : شنبه 21 مهر 1397  16:29:22
تعداد بازدید از این خبر : 479