نوع خبر 
 
با حضور کارشناسان و علاقمندان علوم زمین صورت می‌گیرد:
 ادامه به‌کار غرفه ماهنامه علوم زمین ومعدن در نمایشگاه مطبوعات
در ششمین روز از برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در کانون پرورش فکری....
شنبه 26 آبان 1386
 غرفه ماهنامه علوم زمین و معدن
بازدید از غرفه ماهنامه علوم زمین و معدن در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات...
چهارشنبه 16 آبان 1386
 گردهمایی معونان معدنی سازمانهای صنایع و معادن استانها در سازمان ز مین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
گردهمایی معونان معدنی سازمانهای صنایع و معادن استانها در سازمان....
دوشنبه 14 آبان 1386
 همایش معرفی استعدادهاو قابلیت های معدنی استان گلستان افتتاح شد
در دانشکده علوم دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی استان گلستان این همایش با حضور ...
چهارشنبه 9 آبان 1386
 بازدید اعضا سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)از مرکز پژوهشهای کاربردی
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورخان....
سه شنبه 1 آبان 1386
 گزارش تصویری
بازدید دکتر ناز احمد شیخ، مدیر تحقیق و توسعه سازمان زمین‌شناسی سوئد از مرکز پژوهش‌های کاربردی زمین‌شناسی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور
دوشنبه 30 مهر 1386
 همایش بسیج کارخانجات تهران بزرگ در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور
به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور همایش....
دوشنبه 30 مهر 1386
95 96 97 98 99 100
 نتایج 490 - 495 از تعداد 500  خبر