نوع خبر 
 
 گردهمایی معونان معدنی سازمانهای صنایع و معادن استانها در سازمان ز مین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
گردهمایی معونان معدنی سازمانهای صنایع و معادن استانها در سازمان....
دوشنبه 14 آبان 1386
 همایش معرفی استعدادهاو قابلیت های معدنی استان گلستان افتتاح شد
در دانشکده علوم دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی استان گلستان این همایش با حضور ...
چهارشنبه 9 آبان 1386
 بازدید اعضا سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)از مرکز پژوهشهای کاربردی
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورخان....
سه شنبه 1 آبان 1386
 گزارش تصویری
بازدید دکتر ناز احمد شیخ، مدیر تحقیق و توسعه سازمان زمین‌شناسی سوئد از مرکز پژوهش‌های کاربردی زمین‌شناسی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور
دوشنبه 30 مهر 1386
 همایش بسیج کارخانجات تهران بزرگ در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور
به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور همایش....
دوشنبه 30 مهر 1386
97 98 99 100 101 102
 نتایج 505 - 510 از تعداد 510  خبر