نوع خبر 
 
 نشست تخصصی معاونان و مدیران سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور برگزار شد
به‌منظور بررسی مسائل بخش معدن و اکتشاف کشور و بدنبال برگزاری همایش...
شنبه 6 بهمن 1386
 بازدید رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از مرکز پژوهش‌های کاربردی زمین‌شناسی
در حاشیه برگزاری نشست تخصصی مدیران و معاونان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات...
شنبه 6 بهمن 1386
در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد صورت گرفت:
 حضور فعال مدیریت زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشوردرنمایشگاه تخصصی هفته پژوهش
مد‌یریت زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی شمال‌شرق در نمایشگاه دستاوردها....
دوشنبه 26 آذر 1386
به منظور ایجاد بستر مناسب ارتباطی از طریق ماهواره صورت گرفت:
 راه‌اندازی نخستین سرویس ویدئو کنفرانس تخصصی در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور
به منظور ایجاد بستر مناسب ارتباطی از طریق ماهواره و در راستای تحقق اهداف...
چهارشنبه 21 آذر 1386
به‌منظور ارتقاء کیفیت مطالعات علمی و تحقیقاتی برگزار شد:
 کارگروه همفکری با حضور جمعی از بازنشستگان سازمان زمین‌شناسی کشور
به منظور بررسی و ارتقاء سطح مطالعات زمین‌شناسی انجام شده در سازمان....
دوشنبه 12 آذر 1386
در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور برگزار شد:
 نخستین نشست کارگروه تخصصی صنعت و معدن حوادث و سوانح‌ غیرمترقبه طبیعی
به‌منظور بررسی مطالعات صورت گرفته در مورد حوادث و سوانح غیرمترقبه در کشور...
چهارشنبه 7 آذر 1386
در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور صورت گرفت:
 بازدید رئیس آکادمی علوم‌زمین جمهوری ارمنستان
به منظور آشنایی با آخرین دستاوردهای ایران در زمینه تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی....
شنبه 3 آذر 1386
با حضور کارشناسان و علاقمندان علوم زمین صورت می‌گیرد:
 ادامه به‌کار غرفه ماهنامه علوم زمین ومعدن در نمایشگاه مطبوعات
در ششمین روز از برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در کانون پرورش فکری....
شنبه 26 آبان 1386
 غرفه ماهنامه علوم زمین و معدن
بازدید از غرفه ماهنامه علوم زمین و معدن در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات...
چهارشنبه 16 آبان 1386
 گردهمایی معونان معدنی سازمانهای صنایع و معادن استانها در سازمان ز مین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
گردهمایی معونان معدنی سازمانهای صنایع و معادن استانها در سازمان....
دوشنبه 14 آبان 1386
99 100 101 102 103 104
 نتایج 505 - 510 از تعداد 520  خبر