نوع خبر 
 
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران:
 نخستین همایش بین‌المللی زئولیت ایران برگزار شد
به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، نخستین...
شنبه 14 اردیبهشت 1387
 حضور ماهنامه علوم زمین و معدن در همایش زئولیت
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ماهنامه...
شنبه 14 اردیبهشت 1387
با حضور وزیر صنایع و معادن:
 دومین همایش سراسری مدیران وزارت صنایع و معادن برگزار شد
به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور دومین...
جمعه 13 اردیبهشت 1387
با حضور نمایندگان رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی صورت گرفت:
 نخستین نشست خبری وزیر صنایع و معادن
به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور مهندس...
شنبه 31 فروردین 1387
 معاون معدنی وزارت صنایع و معادن در غرفه ماهنامه علوم‌زمین و معدن
به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور دکتر محمد...
یکشنبه 11 فروردین 1387
در نمایشگاه کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن در دانشگاه امیرکبیر:
 ماهنامه علوم‌زمین و معدن، میزبان دانشجویان و علاقمندان بخش معدن کشور
به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور غرفه....
یکشنبه 11 فروردین 1387
در مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم‌زمین کرج:
 بزرگترین واحد زمین‌شناسی پزشکی خاورمیانه آغاز بکار کرد
به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور بزرگترین...
دوشنبه 20 اسفند 1386
در سالن همایش های وزارت کشور برگزار شد
 همایش جایگاه صنعت استان مرکزی در چشم انداز بیست ساله کشور
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نخستین همایش....
یکشنبه 19 اسفند 1386
 حضور فعال ماهنامه علوم‌زمین و معدن در نمایشگاه بیست‌وششمین گردهمایی علوم‌زمین
به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور غرفه...
سه شنبه 30 بهمن 1386
در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور:
 بیست‌وششمین گردهمایی علوم‌زمین آغاز بکار کرد
به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور بیست‌وششمین...
دوشنبه 29 بهمن 1386
101 102 103 104 105 106
 نتایج 505 - 510 از تعداد 535  خبر