منوی فرعی

میز خدمت الکترونیکی

خدمات سازمان در سامانه مدیریت خدمات دولت

میز خدمت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (طبق استاندارد اعلامی از سوی سازمان فناوری اطلاعات)

پایگاه داده های علوم زمین کشور

دانلود رایگان نقشه های 1:25.000 تهیه شده توسط اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)

نقشه زمین شناسی 1:25000 اهواز، گمبوعه، زرگان، سالمیه، ام الطمیر + گزارش نقشه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور

نقشه زمین شناسی 1:25000 امیدیه + گزارش نقشه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور

نقشه زمین شناسی 1:25000 مسجدسلیمان، لالی ، لادرازی، حسن آباد، راهدار + گزارش نقشه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور

نقشه زمین شناسی 1:25000 ایذه، باغملک + گزارش نقشه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور

نقشه زمین شناسی 1:25000 رامهرمز، هفتکِل، رود زرد + گزارش نقشه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور

نقشه زمین شناسی 1:25000 یاسوج، بِن+ گزارش نقشه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور

نقشه زمین شناسی 1:25000 کردستان (بهبهان)، منصوریه (بهبهان) + گزارش نقشه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور