کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 38 مورد

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دانشنامه گسله های ایران

دانشنامه گسله های ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مقدمه ای بر فرآیندهای کانه ساز

مقدمه ای بر فرآیندهای کانه ساز

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا ۱۰

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا ۱۰

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

زمین شناسی و سلامت

زمین شناسی و سلامت

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دانستنی‌های زمین

دانستنی‌های زمین

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

کانسارهای معدنی فلزی و غیرفلزی

کانسارهای معدنی فلزی و غیرفلزی

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

زمین شناسی عراق

زمین شناسی عراق

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اطلس میراث زمین‌شناختی ایران

اطلس میراث زمین‌شناختی ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

کانسارهای مس در ایران

کانسارهای مس در ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تکتونیک ایران

تکتونیک ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اطلس میراث زمین‌شناختی ایران

اطلس میراث زمین‌شناختی ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اطلس رسوبات و سنگ های رسوبی تخریبی

اطلس رسوبات و سنگ های رسوبی تخریبی

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور