سنگ ها و کانی هاگروه‌ها : زمین شناسی
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : کودک و نوجوان
مرحله تولید : چاپ شده

این کتاب یکی از کاملترین کتابهای آموزشی بوده که به فارسی برگردان شده است. این کتاب سعی دارد، مفاهیم اولیه درباره شناخت سنگ ها و کانی ها را برای گروه کودکان و نوجوانان ارایه کند

ارسال با ایمیل: