پایه های زمین شناسی ساختمانیگروه‌ها : زمین شناسی
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : زمین ساخت
مرحله تولید : چاپ شده

در این کتاب تلاش شده است موضوع زمین ساختمانی در سطح پایه برای دانشجویان زمین شناسی . کاربران این شاخه از دانش زمین شناسی ارائه گردد.

ارسال با ایمیل: