دانستنی‌های زمینگروه‌ها : زمین شناسی
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : کودک و نوجوان
مرحله تولید : چاپ شده

کتاب دانستنی‌های زمین از سوی معاونت آموزشی آموزش و پرورش به‌عنوان کتاب توصیه شده برای کودکان و نوجوانان معرفی‌ شده است

کلید واژه ها: زمین شناسی

ارسال با ایمیل: