زمین شناسی و سلامتگروه‌ها : زمین شناسی
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : زمین شناسی پزشکی
مرحله تولید : چاپ شده

این کتاب یکی از اولین منابع علمی در رشته "زمین شناسی پزشکی" است که در جهان به چاپ رسیده است

ارسال با ایمیل: