کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)گروه‌ها : زمین شناسی
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : سنگ و کانی شناسی
مرحله تولید : چاپ شده

دراین کتاب درباره میکروسکوپ نور عبوری و انعکاسی و مباحث مربوط به کانی شناسی نوری صحبت شده است.

ارسال با ایمیل: