محاسبه فرمول شیمیایی کانیهاگروه‌ها : زمین شناسی
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : سنگ و کانی شناسی
مرحله تولید : چاپ شده

این کتاب به طریق سیستماتیک روش های نمایش نتایج یک آنالیز شیمیایی از کانی ها را به شکلی مناسب ارائه می دهد

ارسال با ایمیل: