زمین ساخت البرزگروه‌ها : زمین شناسی
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : زمین ساخت
مرحله تولید : چاپ شده

این کتاب بخشی از تلاش و پژوهش مولفین بوده که درگذر زمانی نزدیک به دودهه برداشت های صحرایی،تجربه اندوزی و پژوهش در بلندای البرزکوه ...

ارسال با ایمیل: