چکیده ای از چینه شناسی ایرانگروه‌ها : زمین شناسی
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : چینه شناسی
مرحله تولید : چاپ شده

در این کتاب سعی شده که از حدود یک میلیارد سال قبل تا عهد حاضر در سرفصل های مختلف دراختیار علاقمندان قرارداده شود

ارسال با ایمیل: