کتاب‌ها

نمایش 1 تا 7 مورد از کل 7 مورد

مقدمه ای بر فرآیندهای کانه ساز

مقدمه ای بر فرآیندهای کانه ساز

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)

کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

محاسبه فرمول شیمیایی کانیها

محاسبه فرمول شیمیایی کانیها

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگ

راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگ

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ویژگی های ژئوشیمیائی سنگ های ماگمایی ایران

ویژگی های ژئوشیمیائی سنگ های ماگمایی ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور