کتاب‌ها

نمایش 1 تا 2 مورد از کل 2 مورد

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا ۱۰

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا ۱۰

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور